הדרכות תורכיה: העלווים


עלווים

»        עלווים Aleviler  – קהילות הטרודוקסיות באנטוליה, אמונותיהן ומנהגיהן שונים -
            רובם קהילות תורכיות וכורדיות. חלקם דוברי אזרית וערבית.
אחת הסברות היא שהם צאצאים של קבוצות מורדים שבטיות שהיו קשורות
            דתית לצפאווים.

»        הדת העלווית תפילה, רמדאן, זכאת וחאג', לא קיימים אצל רוב העלווים.
הטקס המרכזי נקרא ג'ם (cem) והוא מתבצע בבית תפילה (cemevi) או בשטח פתוח. מנוהל על-ידי ראש קהילה (dede). שימור של אמונות פרה-אסלאמיות ממקורות תורכיים ואיראניים. ישנה זיקה ברורה לעלי כדמות הקדושה.

»        מספרים לא חד משמעיים בגלל האסימילציה הפוליטית התורכית ובגלל נטיות להצניע את זהותם ודתם. בין 10-15 מליון בתורכיה (20-25% מהאוכלוסיה).
רובם תורכים אתנים, 20% כורדים (כ-25% מאוכלוסית הכורדים בתורכיה).

מפה: wikipedia (בערבון מוגבל)

»        הסטוריה מודרנית
- שנות ה-50 רבים היגרו לערים הגדולות, ואימצו את הזהות התורכית-חילונית של
ימי אתא תורכ. נבנית זהות חדשה מהכפר לעיר, חינוך, שרות ציבורי - מגע יומיומי
עם אוכלוסיות סוניות. מצטרפים לשורות השמאל.
- שנות ה-70 קיטוב פוליטי העלווים בשמאל הקומוניסטי, מצד שני הלאומנים.
- שנות ה-80 שלטון הצבא מדכא בעיקר את השמאל. המדינה מעודדת אסלאם-
תורכי. בעקבות כשלון השמאל – 'תחיית העלוויות' בסוף שנות ה-80, קהילות
ספרות אקדמית, בנייה מעבר מדת-סתרים לדת מוכרזת. השפעה מגרמניה.
- שנות ה-90 תקריות נגד עלווים בסיוואס(93) ובגאזי(95). המדינה מתחילה
לתמוך בדת העלווית, כמשקל נגד למחתרת הכורדית