טיול חוזר - טיול רטוב בנחל זרד - מאי 2014

טיול רטוב בן 4 ימים לקניוני מואב - נחל זרד ונחל ארנון