טיול חוזר: טרק בקצ'קר - יולי 2013

טרק קצ'קר בגרסה "הקלאסית"


למסלול הטיול ופרטים נוספים: טרק לקצ'קר