טיול חוזר - טיול גיאוגרפי בצפון יוון - ספטמבר 2013

טיול חוזר - טיול גיאוגרפי בצפון יוון - ספטמבר 2013

קבוצת עין דור וחברים