טיול חוזר - טרק בהרי הפאמיר - אוגוסט 2014

טרק בהרי הפאמיר - תמונות ראשונות