בריאת העולם ומיתוס פרומותיאוס


בריאת העולם ומיתוס פרומותיאוס
כתב וערך: מידן וישינסקי , הדרכות יוון - (מתוך: מיתולוגיה, עדית המילטון)


"בראשית היה כאוס, תהום ללא גבול וקץ,
איום כים, אפל, שומם פראי."

לפי המיתולוגיה היוונית מתוך החושך והמוות נולדה האהבה, ועם לידתה התחילו סדר ויופי לגרש את הכאוס. האהבה בראה את האור ואת היום. אחר כך נבראה הארץ – היסוד המוצק. כוחות הטבע קיבלו חיים ותכונות אנושיות: הכוכבים, הים, העצים וכל תנועה והשתנות בטבע.

היצורים הראשונים – מפלצות, קיקלופים וטיטאנים

היצורים הקדומים ביותר נולדו מאמא אדמה (גיאה) ואבא שמים (אוראנוס) – מפלצות דמויות אדם שניחנו בכוח עצום המחולל רעידות אדמה, סופות והתפרצויות הרי געש. היצורים הראשונים התחלקו לשלוש קבוצות: מפלצות בעלות מאה ידיים וחמישים ראשים, קיקלופים וטיטאנים. הטיטאנים היו יצורים מפחידים אך לעתים גם מיטיבים.

הטיטאן קרונוס - שליט הזמן
הטיטאן קרונוס ובנו זאוס

יצורים אלו נקלעו למאבק בין השמיים לאדמה, והטיטאן קרונוס (סאטורן אצל הרומאים) מרד באביו, פצע אותו קשה והפך לאדון העולם. לאחר זמן נודע לקרונוס שאחד מבניו עתיד למלוך במקומו – ועל כן ביקש לעקוף את גזירת הגורל ע"י בליעת הילדים ברגע היוולדם. כשנולד בנו השישי, זאוס, החביאה אותו אימו בכרתים, ונתנה לכרונוס לבלוע אבן במקום.. (מאוחר יותר מכריח זאוס את כרונוס להקיא את כל התינוקות ואת האבן – שמקומה נקבע בדלפי..) .

זאוס יצא למלחמה נוראה נגד הטיטאנים, שכמעט הביאה כליה על היקום – מלחמת השמיים באדמה – זאוס נעזר בחלק מהטיטאנים ובמפלצות בעלות מאה הידיים- ולבסוף יצא כשידו על העליונה.


בריאת האדם – מיתוס פרומותיאוס

לפי אחת האגדות, הוטלה המשימה של בריאת האדם על פרומתיאוס (מחשבה תחילה), הטיטאן שנלחם לצד זאוס במלחמה הגדולה, ולאפימתאוס (מחשבה בדיעבד) אחיו.. אפימתאוס היה מחליט ברגע ולאחר מכן משנה את דעתו.. כך גם ברא את האדם.. בתחילה העניק אפימתאוס את המתנות הטובות ביותר לחיות: כוח, מהירות, עזות-רוח, עורמה ואפילו פרווה, נוצות, כנפיים וקונכיות – עד כי לא נותר מאומה בשביל בני האדם, שיוכלו להתגונן מפני החיות.. הוא הבין את טעותו וביקש מאחיו לעזור לו – פרומתיאוס יצר את האדם עליון מהחיות – זקוף בצלם האלים. בנוסף הוא עלה לשמים, והדליק לפיד מהשמש – כך נתן לאדם את יתרון האש.

פרומותיאוס נתן לאדם גם את מתנת הבשר: לפי האגדה היו צריכים האנשים להקריב זבח לאלים – פרומותיאוס שחט שור ענק וביתרו לחלקים, את חלקי הבשר הטוב למאכל כיסה במעיים, ואת העצמות כיסה בשומן לבן ומבהיק, אז ביקש מזאוס לבחור באחת מהערימות – הוא בחר בשומן וכעס מאוד לגלות את עצמות – אך מאז שורפים על מזבח האלים את בחירתו של זאוס – עצמות ושומן..

בריאת האישה – מיתוס פאנדורה

זאוס נשבע להתנקם בפרומותיאוס ובבני האדם. את הרע בשביל בני האדם יצר בדמות נערה יפה, לה העתירו האלים מתנות רבות – תכשיטים, צעיפים, זרי פרחים וכתר זהב – ולכן נקרא שמה פאנדורה (כלל המתנות.. ). מנערה זו באו כל הנשים לעולם – ו"הביאו רעה גדולה לגברים"...

אגדה אחרת מספרת כי מקור הרע הנשי לא נעוץ באופיין כי אם בסקרנותן.. האלים נתנו לפאנדורה במתנה תיבה, בה הכניס כל אחד מהם משהו מזיק, ואסרו עליה לפותחה. פאנדורה התחתנה כמובן עם אפימתאוס (שלא חשב מספיק..), ויום אחד לא התאפקה ופתחה את התיבה – פעולה שהביאה פורענות וצער לאדם עד היום.. רק דבר אחד חיובי היה בתיבה – התקווה שנעשתה לנחמה היחידה של בני האדם לשיפור..

עונשו של פרומתיאוס

זאוס תפס את פרומתיאוס , הביאו אל הרי הקווקז וכבלו שם בצוק גבוה באזיקים שאין איש יכול לנתקם. עונשו היה להישאר שם קשור לעולם, ללא מנוחה ושינה – עונשו של פרומתיאוס מפני שאהב את המין האנושי וחלק להם כבוד שלא מגיע להם..

בנוסף ביקש זאוס לענות את פרומתיאוס, מאחר ובפיו היה סוד כמוס – מי תהיה אמו של של בן-זאוס, שידיח אותו מכסאו. הרמס, שליחו של זאוס, נשלח לענות את פרומתיאוס ולהוציא ממנו את הסוד – בכל יום יבוא נשר גדול, יקרע את גופו לגזרים ויאכל בתיאון מן הכבד שלו. פרומתיאוס עמד בעינויים, סירב להיכנע לעריצות ולאכזריות ולא הסכים לגלות את סודו.

בסופו של דבר שוחרר פרומתיאוס, לאחר דורות רבים, אך אין מקורות המספרים איך ומתי.. לא ידוע לנו אם גילה פרומותיאוס את סודו לזאוס, או האם חזר בו זאוס מהחלטתו.. דבר אחד ברור – אם שניים אלו השלימו בינהם, כנראה לא היה זה פרומתיאוס שנכנע – מימי קדם מסמל פרומתיאוס את המורד הגדול נגד אי הצדק וסמכות הכח.


למידע נוסף - טרקים ביוון